nasze projekty

W latach 2017-2020 realizujemy projekt badawczy „Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz utworzenie funkcjonalnego demonstratora innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą torowo-sieciową w miastach.

Lider projektu: MLABS sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu:

Wartość dofinansowania: 14 500 884,93 PLN